This website shuts down on the 31st of August 2017, after which it will no longer be available.
Login or register

Italiaanse Renaissance

Print this page

De schilderkunst van Italiaanse Renaissance laat kort gezegd een verschuiving zien van een werldbeeld waarin god centraal staat naar een wereldbeeld waar de mens centraal staat. Zelfs in religieuze afbeeldingen is dit te zien: het menselijk lichaam wordt correct weergegeven, de gelaatsuitdrukkingen zijn die van individuën. Mensen worden in een realistische omgeving geplaatst, wat mede mogelijk werd gemaakt door de uitvinding van het perspectief.

Ontdekkingsreizen, wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen tornden aan het gezag van de kerk. De renaissance wordt vaak uitgelegd als de wedergeboorte van de kunst en kennis van de oude Grieken en Romeinen, werelden die in die tijd werden herontdekt. De ontdekkingen van de renaissance echter leidden er uiteindelijk toe dat een deel van de mensheid niet langer in een mythologische wereld leefde, maar in een wereld van oorzaak en gevolg, waarin het onverklaarbare gewoonweg onverklaard was.

 

 


 
This timeline
Italiaanse Renaissance
Jaap Joziasse
Rating:
Views: 5895
Search timeline

Advanced search...

 

© TimeRime bv 2015
Developed by:
internet agency hoppinger